จากกรุงเทพ-นนท์ 8. ไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากกรุงเทพฯ-นนท์8 ไปม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั่งสายไหนไปได้มั่งครับ ทั้งขาไปและขากลับ