จัางบุคคลภายนอกทาสีอาคาร ฝรร. (สวนสยาม)

วันที่ประกาศ: 
12/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
284,620.00 บาท