จัดทำประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

เลขที่ประกาศ: 
2-62-8-PA-0001
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
284564.36
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
284,564.36
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
284,564.36
วันที่ประกาศ: 
01/08/2562