จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1959000
วันที่รับเอกสาร: 
31/01/2560 - 09/02/2560
วันที่ยื่นซอง: 
22/02/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/02/2560
ราคากลาง: 
1,953,734.40
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกดั
1,931,136.00
บริษัท สมหวังเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด
1,887,480.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สมหวังเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด
1,880,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 18, 2560