จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
5000000
วันที่รับเอกสาร: 
26/12/2559 - 10/01/2560
วันที่ยื่นซอง: 
26/12/2559 - 10/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/01/2560
ราคากลาง: 
112,200.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจเอสพี เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด
102,000.00
บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จำกัด
112,200.00
บริษัท ดีไซน์ สามสิบแปด จำกัด
138,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เจเอสพี เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด
96,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 23, 2560