จัดซืออุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิมที่จัดหาในปี 2552 ตาม พรบ.คอมฯ ปี 2550

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1500000
วันที่รับเอกสาร: 
23/03/2559 - 04/04/2559
วันที่ยื่นซอง: 
20/04/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/04/2559
ราคากลาง: 
1,498,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
1,480,000.00
บริษัท เน็ตเวิร์ด 365 จำกัด
1,840,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
1,480,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 11, 2559