จอแสดงชื่อป้ายจอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอเสนอแนะว่าให้ทาง ขสมก. เพิ่มขนาดตัวอักษรของชื่อป้ายแต่ละป้ายให้ใหญ่มากพอที่จะให้ผู้โดยสารที่นั่งโซนหลังมองเห็น เพราะขนาดอักษรปัจจุบันเล็กมากเกินไป เล็กขนาดที่ว่านั่งข้างหน้าก็มองไม่เห็น ทั้งนี้ เข้าใจที่อยากประชาสัมพันธ์หน่วยงานโดยการเปิดคลิปที่ผู้บริหารพูด แต่อยากให้ลดขนาดจอส่วนนั้นลง หรือเป็นครึ่งๆ ขอขนาดตัวอักษรชื่อป้ายก็ยังดี เพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของจอนี้ คือการบอกชื่อป้ายไม่ใช่หรือคะ ขอบคุณมากค่ะ และเป็นกำลังใจให้สำหรับการพัฒนาการบริการให้ดีๆ ยิ่งขึ้นไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ