จอดเลยป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถสาย 522 มาลง ม.เกษตร ประตู 3 พอถึงประตู1 ก็เตรียมตัวที่จะลง กดออด 1 ครั้ง รถเมล์522 ไม่จอดป้าย เลยกด อีกครั้ง ก็ยังไม่จอด เลยเดินไปหาคนขับ ให้จอดป้าย เพราะเลยป้ายมาแล้ว คนขับยอกไม่ได้ยินไม่แน่ใจว่า กำลังคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า และบวกกับเสียงเพลงในรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ