จรัญสนิทวงศ์ 95/2 ไป ม.ธุรกิจบัณฑิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จรัญสนิทวงศ์ 95/2 ไป ม.ธุรกิจบัณฑิต สะดวกรวดเร็ว รถตู้หรือรถเมล์ ขอบคุณคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 179 ลงแยกประชานุกูลต่อรถประจำทางสาย 66,70 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ