ค่าโดยสาร คิดไม่เท่ากัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปอ.73 ขึ้นจากปากคลองตลาดลงเซ็นทรัลเวิลด์ เท่าไรคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 73 (รถยูโรสีส้ม) จากปากคลองตลาดไปลงเซ็นทรัลเวิลด์ ค่าโดยสารราคา 17 บาท ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ