ค่ารถโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอนนี้รถเมล์ปอ.สาย33 ทำไมบางคันเก็บ15บางคันเก็บ13บาท ขึ้นจากตลาดเขมาไป บิ๊กซีติวานนท์ และก็ไม่ชอบจอดรับผู้โดยสาร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.33 เก็บค่าโดยสารไม่เท่ากันนั้นด้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้หามาตรการแก้ไขอย่างชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานเดี่ยวกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ