ควรเตรียมความพร้อมมากกว่านี้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรถเมล์สาย68แอร์ แต่ต้องมายืนตากแดกรอรถเติมแก๊ซ15นาที รถควรจะต้องเตรียมตัวก่อนออกจากอู่ไม่ใช่หรอ ? ไม่ใช่ให้คนโดยสารมายืนรอ ถ้ารีบมีธุระไม่เสียเวลากันพอดีหรอค่ะ