ควรมีรถโดยส่รเพิ่มเส้นทางพาต้าปิ่นเกล้า-กรมบังคับคดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เส้นพาต้าปิ่นเกล้ามากรมบังคับคดีควรมีรถโดยสารเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง เนื่องจากรถโดยสารสาย79สายเดียวไม่เพียงพอในการใช้บริการ รอนานและค่อยจอดรถรับผู้โดยสารที่รอรถอยู่ตรงข้ามกรมบังคับคดีเท่าไรส่วนใหญ่จะขับแล่นผ่านไปเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)