คนขับเปิดเพลงในรถเมย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ออกข้อกำหนดให้คนขับรถไม่ต้องเปิดเพลงใดๆบนรถเมย์ได้มั้ยครับ ผู้โดยสารควรมีสิทธิ์ที่จะนั่งเงียบๆโดยไม่มีเสียงเพลงที่ไม่ต้องการฟังรบกวนครับ บางทีเปิดเพลงดังมาก ต้องการพักผ่อน ก็ต้องทนฟัง ทุกอย่างที่คนขับอยากฟังครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมตักเตือนมารยาทของพนักงาน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจรจรจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางตรงระยะทางกำหนด และเปิดเพลงในระดับเสียงที่อยู่ในความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนและพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก หากได้รับการร้องเรียนในการกรณีเช่นนี้อีกจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ