คนขับสาย71 ผู้หญิง ไม่มีมารยาท หมายเลข280160

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถ เป็นผู้หญิง พูดจาไม่มีมารยาท ขัยรถจี้ตู้รถด้านหน้า เร่งเครืีองทั้งทีรถติด ขับรถกระฉาก เบรกตลอดทาง คำพูดคนขับ ว่าผู้โดยสาร ตะโกนออกมา ไม่มีการอบรมพนักงานกันบ้างเลยหรอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)