คนขับรถ ปอ. 356 มีอาการผิดปกติ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเช้าขึ้นรถ ปอ.356 เวลาประมาณ07.30ที่ป้ายร.ร.สาธิต ระหว่างทางคนชับมีอาการพูดคนเดียว ตัวอย่างเช่น'นี่รู้มั้ย ผมเคยฆ่าคนมาแล้วทั้งโลก วิ่งหนีลงทะเลเจอปลาฉลาม' คนขับดูค่อนข้างมีอายุ ไม่มีฟัน อยากให้ทาง ขสมก ช่วยตรวจสอบด้วยเพราะดูจากอาการแล้วน่าจะผิดปกคิเกรงว่า อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารได้เนื่องจากคนขับรถควรจะมีสติสัมปชัญญะมากกว่านี้ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ