คนขับรถใส่รองเท้าส้นสูง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีข้อบังคับในการแต่งกายรึเปล่าคะ การที่คนขับใส่รองเท้าส้นสูงอาจมีผลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ ไม่มากก็น้อยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ