คนขับรถสาย 149 สูบบุหรี่ขณะขับรถ (รายงานครั้งที่ 3)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เรื่องสูบบุหรี่ขณะขับรถอีกเช่นเคย แจ้งครั้งแรกมีการตอบ แต่รายงานครั้งที่ 2 ยังคงไม่มีคำตอบ ครั้งนี้เจอคนขับรถสาย 149 สูบบุหรี่สองวันติดกันเลย ปกติจะไม่ได้คอยสังเกตจับผิดแต่เพราะได้กลิ่นบุหรี่ถึงได้พบว่าคนขับรถกลายเป็นคนสูบบุหรี่ซะเอง วันที่ 11 พ.ย. 57 นั่งโดยสารอยู่บนรถเจอคนขับรถสูบบุหรี่ เวลา 8:24 น. และ 8:41 น. สองรอบ เลขข้างรถ 149-48 เลขทะเบียน 12-6387 กทม. วันที่ 12 พ.ย. 57 เวลา 9:12 น. (คนเดิมคันเดิมกับที่แจ้งไปครั้งที่ 2 ว่าพบวันที่ 30 ต.ค. 57) เลขข้างรถ 149-50 เลขทะเบียนรถ 12-6389 กทม.

เรียนท่านผู้โดยสารรถเอกชนร่วมบริการสาย 149 หมายเลขข้างรถ 48,50 ตามวันและเวลาดังกล่าว กรณีพขร.สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ นั้น ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัท สหขนส่งธนบุรี จำกัด สาย 149 ให้ส่งตัวพขร.คันหมายเลขข้างรถ 48,50 มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 หากกระทำความผิดจริง ขสมก.จะพิจารณาโทษตามระเบียบองค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ