คนขับขับแย่มาก ด่าตลอดเวลา ขับรถกระตุก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขึ้นเจอคนขับคนนี้สองครั้งแล้ว ตัวเองขับแย่มากแล้วด่าคนอื่นตลอด ไม่มีมารยาท ว่าผู้โดยสาร สาย 38 วันศุกร์ที่ 1 ขับช่วงเวลาบ่ายโมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)