ข้อแนะนำ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมย์ ปอ102 นานมาก 40นาที ผมไม่เข้าใจว่ามีจำนวนน้อยขนาดปล่อยให้ผู้โดยสารรอนานขนาดนี้ สายที่คุณวิ่งคือขึ้นทางด่วน ย้ำ ทางด่วนเเต่ช้ากว่าทางปกติ รบกวนผู้ท่มีส่วนเกี่ยวข้อม พิจารณาคนหาเช้ากินค่ำ คนเเก่ ลุงป้าน้าอา หน่อยครับ อยากให้เพิ่มขบวนรถหรือ มีอะไรที่เร็วกว่านี้นึกถึงว่าถ้าเป็นพี่น้องตัวเองจะรู้สึกอย่างไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ