ข้อเสนอแนะเรื่องการแปลภาษาของระบบขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หลังจากที่ขสมก.เริ่มมีการนำ GPS มาติด ผู้ใช้บริการสามารถ tracking ได้ ซึ่งก็เป็น้รื่องที่ดีมากๆค่ะ แต่จากการสังเกต ที่มีการแสดงตัววิ่งของป้ายถัดไป ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้น คือมันยังไม่ชัดเจน หากต่างชาติมาอ่านก็คงไม่เข้าใจว่าคืออะไร เช่น ม.เกษตร = Mo Kasetsart, บ.... = Borisat ข้ามแยกเกษตร = the separation of agriculture ซึ่งการแปลน่าจะเอามาจาก google แต่ควรจะใช้คำให้เข้าใจว่าสถานที่นั้นคืออะไรจริงๆ หากว่ามีการแก้ไข ก็ควรมีหน่วยงานตรวจสอบก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ