ข้อคิดเห็นการเพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 72

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือรถน้อยถึงขั้นขาดระยะ เอาตรรกะอะไรคิดเวลาปล่อยรถในชั่วโมงเร่งด่วน นั่งจับเวลา 1 ชั่วโมงต่อคัน ในขณะที่ก็วิ่งในเส้นทางที่สายอื่นไม่วิ่ง แต่เป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสายใช้บริการเยอะ ช่วยปรับปรุงหน่อยเถอะค่ะ คือมันผ่านเป็น 10 ปี รถเมล์สายนี้ก็ไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ยังคงเท่าเดิม รอนานเหมือนเดิม คือถ้าไม่มีรถ ก็ให้เอกชนวิ่งแทนดีกว่ามั้ย ถึงบริการมันจะโหดแย่ แต่ถ้ามันตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ประชาชนเค้าก็ยอมจ่าย ให้มานั่งรอรถชั่วโมงละคันก็ไม่ไหวอ่ะ