ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ขสมก. เตรียมจัดรถรองรับประชาชนเที่ยวงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566

ข่าวฉบับที่  019/2566 ประจำวันที่  24  พฤศจิกายน  2566

ขสมก. เตรียมจัดรถรองรับประชาชนเที่ยวงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566

 

ภาพประกอบ: 
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-3
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-4
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-5
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-6
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-7
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-8
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-9
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-10
ข่าวฉบับที่ 019/2566 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566-11