ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
0.00
วันที่รับเอกสาร: 
07/05/2562 - 29/05/2562
วันที่ยื่นซอง: 
30/05/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/05/2562
ราคากลาง: 
52,920.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤษภาคม 7, 2562