ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ของเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
10/06/2562 - 19/06/2562
วันที่ยื่นซอง: 
20/06/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/06/2562
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 10, 2562