ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์. สาย 543ก. 1-3021 ช่วงเวลา 18:00น ของวันที่17พฤศจิกายน 2558 ไม่ยอมเค้าป้ายทั้งๆที่มีผู้โดยสาร โปก ถึง 4คน ที่รอรถมาเกื่อบชั่วโมง ซึ่งคนขับก็เห็น เพราะวิ่งซ้าย ปละในรถก็ ไม่มีผู้โดยสาร ทำให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุกอย่าชีพก็เหมือนกันมีเหนือมีล่าบ้างแต่ถ้าไม่รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ทำก็อย่าทำเลยครับ ลาออกไปทำอาชีพอื่นเถอะครับ เค้าควไม่เหมาะจะมาทำงานบริการแบบนี้ครับ ฝากตักเตือนด้วยครับ