ขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถครีมแดง 204 หมายเลขข้างรถ 850140 คนขับขับรถซิ่ง เบรคกะทันหันหลายช่วง จุดที่เกิดเหตุคือหน้าลานเซ็นทรัลเวิร์ล เวลาประมาณ 18.40 น ผู้โดยสารเตรียมตัวลงจึงไปยืนหน้าประตู คนขับเห็นถนนโล่งจึงขับซิ่ง และเบรคกะทันหันเมื่อกระชั้นชิดกับรถติดข้างหน้า ทำให้ผู้โดยสารยึดไม่อยู่ กระเด็นล้มลงได้รับบาดเจ็บหลายราย คนขับไม่มีการโทษที่ตัวเองขับไม่ดี แต่โทษว่ามีรถตัดหน้า ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านี้ได้ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ