ขับรถน่ากลัว สาย137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวานใช้บริการสาย137เดินทางจากตรงข้ามตลาดโชคชัยสี่ เวลา21:50น. หมายเลขรถ 12- 2702 หมายเลขข้างรถ 4-4023 ขับรถเร็วมากทั้งๆมีรถบนท้องถนนเยอะ ออกตัวแรง เบรดแรง เบรกถี่มาก ขับเหวี่ยงไปมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ