ขอให้เอาข้อมูลเส้นทางเดินรถของแต่ละสายกลับคืนมาบนเว็ปไซด์ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือต้องการดูว่ารถเมล์สายที่ได้รับคำแนะนำว่าพาดิฉันไปยังจุดหมายปลายทางได้นั้น มีเส้นทางเดินรถผ่านไปตรงจุดไหนบ้าง หากอ้อมจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าควรจะลงรถเมล์ในช่วงไหนเพื่อต่อรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ข้อมูลนี้มีระบุไว้ในเว็ปไซด์เดิม ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยขน์มาก แต่ในเว็ปไซด์ใหม่นี้ข้อมูลดังกล่าวหายไปแล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลนี้กลับมาดังเดิมด้วยค่ะ เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้ตัดสินใจวางแผนการเดินทางได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า