ขอให้เพิ่มป้ายแอร์พอร์ตลิ่งพญาไท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มป้ายรถเมล์แอร์พอร์ตลิ่งพญาไท เพื่อเชื่อมโยงรถเมล์ แอร์พอร์ตลิ่ง บีทีเอส รถไฟ ขอเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแนะนำการไปขึ้นรถเมล์สาย 59, 503 เพื่อไปซอยข้าวสาร