ขอให้มีรถเมล์ผ่านถนนราชพฤกษ์(ช่วงใกล้รถไฟฟ้าสีม่วง)-สะพานพระราม4 ด้วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนราชพฤกษ์ช่วงใกล้กับรถไฟฟ้าสีม่วงถึงสะพานพระราม4 เป็นเส้นทางที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและไม่มีบริการรถขนส่งสาธารณะเลย จึงอยากให้ ขสมก. ช่วยจัดรถเมล์เส้นทางนี้เพื่อไปต่อรถไฟฟ้าสีม่วงหรือไปต่อรถขนส่งสาธารณะที่ถนนรัตนาธิเบศน์ได้ ขอความกรุณาด้วยเพราะเดินทางลำบากมากๆ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี่

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ