ขอแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถ ปอ.๒๖

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้(๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลาประมาณ๑๘.๓๐น. รถปอ ๒๖ ทะเบียน๑๒๕๔๓๒กทม จากมีนบุรีสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีปัญหาต้องจอดกลางทางบริเวณหลักสี่ พนักงานขับรถพยายามแก้ไขอยู่ราว๕นาทีก็สามารถเดินรถต่อได้ จึงขอแสดงความชื่นชมในความอุตสาหะและความรู้ความสามารถมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ