ขอเพิ่มป้ายรถเม์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ อยากให้เพิ่มป้ายรถเมย์ จอดตรงสะพานกลับรถวงแหวนบางใหญ่ค่ะ คือรถวิ่งผ่านทุกสายเพื่อมากลับรถทางนี้เพราะมีทางเดียวค่ะแต่ไม่สามารถจอดรับคนได้ค่ะ จึงอยากแจ้งให้ทราบ และขอความช่วยเหลือค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ