ขออนุเคราะห์ให้พิจารณา เพิ่มรถเมล์โดยสารถนนพุทธบูชา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผมได้อาศัยอยู่บริเวณ ซอยพุทธบูชา 23 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าว (ถนนพระราม 2 ถึง วัดพุทธบูชา) มีการเข้าถึงการให้บริการขนส่งมวลชนน้อยมาก ไม่มีรถเมล์โดยสาร มีเพียงรถสองแถวหรือแม้แต่รถแท็กซี่ (taxi) ให้บริการจำนวนน้อยมาก ทำให้การเดินทางไปยังบริเวณต่าง ๆ มีความยากลำบาก แม้ในบริเวณดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง เช่น หมู่บ้าน ร้านอาหาร ร้านค้าเชิงพาณิชย์ และโรงเรียน จำนวนมากในระยะหลัง แต่การให้บริการขนส่งมวลชนยังขาดการพัฒนา จึงขออนุเคราะห์ให้พิจารณา เพิ่มรถเมล์โดยสารถนนพุทธบูชาในช่วงต้นด้วย เพื่อเชื่อมต่อไปยังขนส่งสาธารณะบริเวณอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเดินทางต่อไป ขอแสดงความนับถือ

เรียนผู้ใช้บริการ การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)