ขออนุมัติจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1394531
วันที่รับเอกสาร: 
25/01/2561 - 05/02/2561
วันที่ยื่นซอง: 
06/02/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/02/2561
ราคากลาง: 
806,562.12
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
685,790.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เอส จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
701,633.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
702,945.74
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
1,125,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
685,790.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 16, 2561