ขอรถแอร์มาลงสาย 136 บ้าง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 136 วิ่งฝ่าดงรถติดทั้งนั้น น่าจะมีรถแอร์ให้เลือกใช้บ้าง มีแต่รถร้อนยิ่งตอนรถติดๆ คนแน่นๆ แทบไม่มีอากาศถ่ายเทเลย อยากให้เอารถแอร์ปรับอากาศมาวิ่งบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ