ขอรถเมล์วิ่งผ่านสะพานพระราม 5

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยู่แถวถนนนครอิทร์ครับ ไม่มีรถเมล์ผ่านคะเดินทางลำบากมาก นั่งแท็กซีบ่อยไม่ไหวแล้ว