ขอพิจารณาเพิ่มรถ ปอ. เส้นทาง เดินรถสาย 74 ห้วยขวาง ผ่านถนนสุทธิสารวินิจฉัย อารีย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน BMTA ขออนุญาตแนะนำเพิ่มประเภทรถที่ให้บริการ ในเส้นทาง ห้วยขวาง-ผ่านถนนสุทธิสารวินิจฉัย-อารีย์ เขต ดินแดง-สามเสนใน เส้นทางดังกล่าว มีบริการรถเมล์สาย 74 และ 204 ซึ่งเป็นรถธรรมดา และยังไม่มีรถปรับอากาศให้บริการ โดยในเส้นทางดังกล่าว มีบ้าน หอพัก อพาร์ทเม้น และคอนโดมิเนียม หนาแน่ ทำให้ประมาณผู้ใช้บริการก็มีมากตามเช่นกัน จึงเรียน BMTA เพื่อพิจารณาเพิ่มการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศในเส้นทางดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากครับ เพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ