ขอป้ายรถเมลฺค้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้่ายรถเมล์บริเวณแยกศรีนครินทร์ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา บริเวณหน้าสวนปิยะภิรมย์เคยมีป้ายรถเมล์ ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟฟ้าสีเหลืองสถานีศรีกรีฑา ป้ายรถเมล์หายไประหว่างการก่อสร้างสะพานและสถานี ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเดินไปป้ายรถเมล์หน้าค่อนข้างไกล โดยเฉพาะคนใช้รถไฟฟ้าสีเหลือง เมื่อลงจากสถานีจะได้ต่อรถเมล์สะดวก โปรดตรวจสอบและพิจารณาคืนป้าบรถเมล์ด้วย

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วและได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่าป้ายที่พักผู้โดยสารเป็นอำนาจความรับผิดชอบของ กทม. แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1555 (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)