ขอชื่นชมรถเมล์สาย204

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากวันนี้ดิฉันทำโทรศัพท์มือถือตกหล่นบนรถเมล์สาย 204 และผู้ให้บริการมีน้ำใจเก็บโทรศัพท์ไว้ให้จึงไปรับที่อู้รถเมล์ 204 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่า