ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร ญ สาย 97

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงาน ญ. คนนี้พูดเพราะและสุภาพกับผู้โดยสารมากค่ะ และบอกป้ายรถก่อนรถจะจอดเกือบทุกป้าย เวลามีคนแก่หรือคนถือของเยอะก็พร้อมช่วยเหลือ ว่าจะถามชื่อแต่ไม่มีโอกาสค่ะ จำแต่เลขข้างตัวรถของรถสาย 97 คือ 7-50385 (เลขใน Viabus App คือ 11-9818) ช่วงเย็น วันศุกร์ที่26 เม.ย. 67 ค่ะ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเช่นนี้ต่อไปนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป