ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย97

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย97 ชื่อคุณ เจษฎา กันหา ให้การบริการดีมาก ใช้คำพูดที่สุภาพและมีความสุภาพกับผู้โดยสารมาก กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ทำให้รู้สึกประทับใจในการบริการมาก คิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆให้กับพนักงานคนอื่นๆด้วย ขอชื่นชม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานคนดังกล่าว และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.