ขอชมเชยพนักงานข้บรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อกัลยา โกยทอง ผู้โดยสารขึ้นบอก “เชิญค่ะ” ผู้โดยสารลงบอก “ขอบคุณ” เมื่อรถใกล้ถึงป้านก็ขายป้ายทุกป้าย ผู้โดยสารลงหมดแล้วจึงค่อยบอกให้คนขับปิดประตู สุภาพอัธยาศัยดียิ้มแย้ม พูดจานุ่มนวล ทอนเงินก็ขอบคุณผู้โดยสาร เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ขึ้นมาเจอคุณกัลยา เวลาที่ใช้บริการคือบ่ายวันที่ 2 ธ.ค. 62 รถสาย 79 เลขข้างรถ 6-56022 ทะเบียน 13-1457 พนักงานขับรถก็ขับดีนั่งสบาย ได้อาศัยหลับพักผ่อนทุกครั้งที่ขึ้นรถมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ