ขอชมเชยพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์สาย 16

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ เวลา 10 18:30 น. ข้าพเจ้า เวลา 10 18:30 น. ข้าพเจ้าอยู่บนรถเมล์สาย 16 รถธรรมดาพนักงานชื่อกวี แสงฤทธิ์ 12-0767 พนักงานเก็บเงิน ได้เก็บกระเป๋าเงินของผู้โดยสารทำตกได้ด้วยความจำดีของพนักงานขับรถจำ จำผู้โดยสารที่ลงจากรถได้และปฏิภาณที่ดีของพนักงานเก็บเงิน รีบลงจากรถแล้วนำกระเป๋าไปให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่งคืนกระเป๋าเงินให้แก่ผู้โดยสารได้สำเร็จ จึงขอชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บเงินที่ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและมีน้ำใจ ข้าพเจ้านายคมวุฒิ. จุฬานุตรกุล. ผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์ 27 พฤศจิกายน 2000

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.