ขอชมเชยพนักงานขับรถบัสสนามบิน สาย A1 เลขทะเบียนรถ 12-4710

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เต็มใจให้บริการและช่วยแนะนำเส้นทางให้กับผู้โดยสาร บริการดียิ้มแย้มสุถาพ แนะนะพนักงานขับรถส่วนใหญ่ควรนำมาเป็นตัวอย่างที่ดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ