ขอชมเชยกระเป๋า รถเอกชนร่วมบริการ สาย 56

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คืนวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 59 เวลา 19.30 น. ดิฉันได้นั่งสาย 56 หมายเลขรถ 56-36 เลขทะเบียน 10-8801 มีเหตุการณ์ที่ ดิฉันอยากชมเชยกระเป๋า รถเอกชนร่วมบริการ คันนี้ว่า เธอเป็นคนดีมาก มีมนุษยสัมพันธ์ดีจริง และยังซื่อสัตย์ในหน้าที่มาก ดังนี้ค่ะ ขณะที่ดิฉันนั่งอยู่ด้านนอก คนที่นั่งด้านข้างลุกขึ้นขอลง ดิฉันจึงขยับเท้า ทำให้เท้าของดิฉันไปกันตั๋วรถเมล์ที่ปลิวตกลงมาพอดี โดยดิฉันไม่ทราบเลย กระเป๋าขอบคุณดิฉันมาก ทำให้ดิฉันตกใจเล็กน้อย จึงรีบยกขาขึ้น จึงเห็นว่าเป็นตั๋วที่ปลิวตกลงมา ทำให้ตั๋วปลิวออกไปจากรถเมล์ นี้แสดงให้เห็นว่า เธอเป็นคนมีมารยาทดีมาก ต่อผู้โดยสาร กระเป๋า ก็อุตส่าห์ยิ้มอีก และบอกดิฉันว่าไม่เป็นไร พร้อมทั้งตีตั๋วใบใหม่ให้ผู้โดยสาร แทนตั๋วที่ปลิวไป นี้แสดงให้เห็นว่า เธอเป็นคนเป๊ะ ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานอย่างยิ่ง ขอชมเชยด้วยความจริงใจค่ะ จิระภา

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 56-36 ทะเบียน 10-8801 ชมเชยพนักงานพนักงานประจำรถ(พกส)ต้องขอขอบคุณท่านผู้ร้องที่ให้กำลังใจพนักงานที่ดีๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ