ของหายได้คืนบน ขสมก สาย 37

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 โทรศัพท์มือถือของผมได้สูญหายไประหว่างการเดินทางจากการเคหะธนบุรี-ไปตลาดโบ๊เบ๊ เมื่อโทรติดต่อกลับไปที่เบอร์มือถือที่หายไปแล้วนั้น มีผู้รับสายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าโดยสารบนรถประจำทางสาย 37 ท่านแจ้งให้ผมไปรับโทรศัพท์คืนได้ที่ท่ารถสาย 37 แจงร้อน ราษฎร์บูรณะ เมื่อผมไปรับคืนก็ได้รับความสะดวกจากนายท่าและ เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆเป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณ ขสมก ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการของ ขสมก ด้วยครับ ผมดีใจจนไม่ได้ถามชื่อเจ้าหน้าที่เก็บเงิน.สุภาพบุรุษ และ พขร.สุภาพสตรี ที่เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ผม แต่ทราบว่าเป็นรถยูโร ทะเบียนรถ 12-9796 เลขข้างรถ 5-45016 แจงร้อน โบ๊เบ๊ มหานาค ผมขอชมเชยบริการ และขอบคุณอีกครั้งครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ