ขอขมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 7

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมกระเป๋ารถเมล์สาย 7 (รถสีแดง) การบริการดีมาก บริการทุกคนไม่ว่าจะคนแก่ คนพิการ เด็ก และแม่ค้า คอยช่วยเหลือในการถือของก่อนและลง เห็นแล้วรู้สึกดีมากๆๆ อยากให้กระเป๋ารถเมล์ ทุกคนเป็นแบบนี้ หากพิจารณาพนักงานดีเด่น ขอสนับสนุนกระเป๋าคันนี้ค่ะ (ตรงหน้าคนขับเขียน เลขรถ 6-50167 และ 11-9582) เห็นเลขทะเบียนหลังรถเขียน 11-9582 หัวหน้าหรือผู้มีอำนาจ ช่วยพิจารณาพนักงานท่านนี้ด้วยค่ะ เพราะเจอคันนี้เมื่อไหร่ เห็นทุกครั้งค่ะ ขอยกนิ้วให้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.