ขสมก ควรเพิ่มรถเมล์บริการจาก bts บางหว้า - ถนนบรมราชชนนี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ปัจจุบันมีรถร่วมบริการสาย 89 ให้บริการ แต่ใช้เวลารอนานมาก (45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง) ไม่เพียงพอต่อบริการ เคยเห็นสาย 710 วิ่งพักนึง แต่รอนานกว่าสาย 89 เสียอีก ปัจจุบันคาดว่าคงหยุดให้บริการแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ