ขยายเส้นทาง สาย 751 เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนผู้เกี่ยวข้อง อยากให้ช่วยพิจารณาให้สาย 751 (สะพานพระราม 4 - BTS บางหว้า) เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยครับ โดย - ขาเข้าเมือง อยากให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อรับส่งผู้โดยสารที่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และกลับรถที่แยกท่าอิฐ เพื่อวนกลับมาเข้าถนนราชพฤกษ์ตามเส้นทางเดิม - ขาออกเมือง กรณีที่ 1 อยากให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ และรับส่งผู้โดยสารที่ สถานีบางรักใหญ่ แล้วกลับรถที่แยกบางพลูเพื่อวนกลับมาเข้าถนนราชพฤกษ์ตามเส้นทางเดิม กรณีที่ 2 หรือจะให้วนขวา แล้วไปรับส่งผู้โดยสารที่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ เช่นเดิม แล้วกลับรถที่แยกท่าอิฐ และวนกลับมาเข้าถนนราชพฤกษ์ตามเส้นทางเดิม (ระยะทางจะน้อยกว่าไปกลับรถที่แยกบางพลู) ทั้งนี้ควรมีป้ายบอกที่รถว่าไปสะพานพระราม 4 หรือ สถานี BTS บางหว้า ครับ (ในกรณีที่2 นี้) เพื่อผู้โดยสารจะไม่สับสน ทั้งนี้น่าจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารในเส้นทางในการต่อรถไฟฟ้า และน่าจะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารได้มากขึ้น ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ